yabisi maana na matumizi(kwa Kiswahili)

Yaliyomo

  Maana ya yabisi

  • -siokuwa na maji au unyevunyevu, -liokauka baridi yabisi -> ugonjwa unaofanya viungo kukosa ulaini wake na kuwa vikavu

  Yabisi kwa Kiingereza

  be hard. difficult. mtu huyu ni yabisi sana. dry. yabisi ardhi. hard. inflexible. rigid. baridi yabisi. rude. stiff.

  Herufi za Alfabeti

  Chagua herufi ili kuona maneno ya Kiswahili yanayoanza na herufi hiyo.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z