abiri maana na matumizi(kwa Kiswahili)

Yaliyomo

  1. abiri (abiria, abirika, abirisha)

  • safiri kwa chombo cha majini kutoka upande mmoja wa mto, ziwa au bahari hadi upande mwingine Tuliabiri bahari kwa meli.
  • ingia chombo cha kusafiri kwa mfano basi, meli, mashua na kadhalika

  2. abiri (abiria, abirika, abirisha, abiriwa)

  • toa maelezo ya kitu kwa usahihi na kwa kueleweka vyema
  • eleza jambo litakalotokea kabla ya kutokea kwake

  3. abiri (abiria, abiriana, abirisha)

  • pata fundisho kutokana na jambo fulani

  Abiri kwa Kiingereza

  cross (river or lake or sea). go (i.e. travel as a passenger). pass over. travel (as passenger). travel (by sea).

  Herufi za Alfabeti

  Chagua herufi ili kuona maneno ya Kiswahili yanayoanza na herufi hiyo.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z