Maana ya abdicate kwa Kiswahili

Yaliyomo

    Ni nini maana ya abdicate kwa Kiswahili?

    Kwa Kiswahili neno abdicate linamaanisha kuacha rasmi nafasi, haki, au nguvu.

    Herufi za Alfabeti

    Chagua herufi ili kuona maneno ya Kiswahili yanayoanza na herufi hiyo.

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z