Maana ya abate kwa Kiswahili

Yaliyomo

    Ni nini maana ya abate kwa Kiswahili?

    Kwa Kiswahili neno abate linamaanisha kupunguza kiasi, digrii, au nguvu.

    Herufi za Alfabeti

    Chagua herufi ili kuona maneno ya Kiswahili yanayoanza na herufi hiyo.

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z