abakusi maana na matumizi(kwa Kiswahili)

Yaliyomo

    Maana ya abakusi

    • kifaa chenye shanga au vihesabio vilivyotungwa kwenye nyuzi au nyaya kwa ajili ya kuhesabia

    Herufi za Alfabeti

    Chagua herufi ili kuona maneno ya Kiswahili yanayoanza na herufi hiyo.

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z