a! maana na matumizi(kwa Kiswahili)

Yaliyomo

  Maana ya a!

  • sauti anayoitoa mtu anaposhangaa
  • sauti anayotoa mtu kuonyesha dharau

  A! kwa Kiingereza

  of (-a + noun used to form possessives). kitabu cha mwanafunzi. the pupil's book. of (-a + noun used to form adjectives). jambo la ajabu. a surprising thing. expresses joy. expresses pain. expresses surprise.

  Herufi za Alfabeti

  Chagua herufi ili kuona maneno ya Kiswahili yanayoanza na herufi hiyo.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z